0
Home

Regulamin konkursowy

REGULAMIN KONKURSU
ŚWIĘTA I FANTASY

1) Konkurs “Święta i Fantasy” jest organizowany przez StarHouse Games
(https://starhouselove.com) przy wsparciu grupy Facebook Gry Planszowe (https://www.facebook.com/groups/219681251425768).

2) Uczestniczyć w nim może każdy zarejestrowany użytkownik portalu Facebook (zwanym dalej “FB”) pod warunkiem ukończenia 18 lat (uczestnicząc w konkursie potwierdzasz zgodę na stosowanie się do wszystkich punktów regulaminu).

3) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy organizatora tj. SHG Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 130C/31, 50-439 Wrocław, NIP: PL8992889528.

4) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie w dniach 02-05 grudnia 2021 w odpowiednim temacie konkursowym, na Facebook-owym forum Gry Planszowe, jednego postu zawierającego jedno zdjęcie pary uczestników w temacie „wy – Święta i Fantasy”
– zdjęcie musi zawierać się w temacie konkursu
– nie może łamać wytycznych FB (czyli zawierać nagości, obrażać uczucia, propagować zakazane treści itp.)
– można opublikować tylko jeden post w temacie z jednym zdjęciem – pozostałe posty (również te nie związane z konkursem będą z tematu usuwane).

5) rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 etapowo :
– etap pierwszy głosowanie polubieniami (przyciskiem „lubię to”) na 3 najlepsze fotografie zdaniem uczestników forum – głosowanie to zakończy się 05.12.2021 o godzinie 24.00
– etap drugi – spośród 3 najbardziej popularnych fotografii autorzy gry LABYRINTH: PATHS OF DESTINY – wybiorą 06.12.2021 pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Nagrodami będą:
• Miejsce pierwsze: Labyrinth: Paths of Destiny (PL lub EN) + Figurki z Plexi
• Miejsce drugie: Labyrinth: Paths of Destiny (PL lub EN)
• Miejsce trzecie: Figurki z Plexi

Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez FB oraz przez ogłoszenie w grupie FB gry planszowe. W przypadku braku kontaktu przez 2 dni ze zwycięzcą nagroda zostanie przekazana następnym zwycięzcom wyłonionym na identycznych zasadach jw.

6) Konkurs zaczyna się 03.12.2021 o godz. 12.00 a kończy 06.12.2021 o godzinie 24.00 (czasu polskiego).

7) Organizatorzy w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

8) Konkurs ten nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

9) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest SHG Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 130C/31, 50-439 Wrocław, NIP: PL8992889528.

10) Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wszelkich działań związanych z przekazaniem nagrody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1 lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).

11) Uczestnictwo w konkursie jest równoznacznie rozumiane z udzieleniem zgody na takie przetwarzanie.

12) Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

13) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

14) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

15) Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza witryna działała poprawnie i zbierała anonimowe dane sesji. Niezbędne pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.